Därför ska du återvinna din gran.

Återvinna julgran
BIOKOL

JULGRANAR KAN FLISAS SÖNDER OCH OMVANDLAS TILL BIOKOL.

Biokol används vid odling för att förbättra syresättningen av marken så att träd och växter växer bättre.

Julgranar blir till biokol
energi

DIN GRAN KAN OCKSÅ ANVÄNDAS FÖR ATT GÖRA FJÄRRVÄRME OCH FÖRNYBAR EL

Fjärrvärme och förnybar el
vase

…OCH FÖR ATT SKAPA NYA VÄXTMILJÖER FÖR FISKAR.

Julgranen byter då namn och kallas för vase. Julgranarna binds då ihop och sänks ned till havsbotten. Där fungerar dom som en nus uppväxtmiljö för abborre, gädda, gös och mört.

Nya växtmiljöer för fiskar